Bỏ qua để tới nội dung chính
Giỏ hàng0 mục trong xe hàng
Đăng nhập
Application

Power BI dành cho Máy để bàn của Microsoft

Power BI dành cho Máy để bàn của Microsoft được xây dựng để phân tích. Power BI dành cho Máy để bàn kết hợp hình ảnh tương tác hiện đại với truy vấn dữ liệu đầu ngành và lập mô hìn...
Application

Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7

Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 7
Update

Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 64-bit Edition và Windows Server 2008 R2 64-bit Edition

Tải xuống trình duyệt nhanh và mượt mà được khuyên dùng cho Windows 7.
Update

Internet Explorer 11 dành cho Windows 7

Tải xuống trình duyệt nhanh và mượt mà được khuyên dùng cho Windows 7.
Application

Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials cung cấp tính năng bảo vệ theo thời gian thực cho máy tính tại nhà hoặc máy tính trong doanh nghiệp nhỏ của bạn nhằm chống lại vi rút, phần mềm gián đệp và phần mềm độc hại khá...
Redistributable component

Microsoft Access 2016 Runtime

Microsoft Access 2016 Runtime cho phép bạn phân phối này các ứng dụng Access 2013 tới người dùng chưa cài đặt phiên bản chính thức của Access 2016 trên máy tính.
Application

Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Tiếng Việt

Microsoft Office Language Interface Pack 2010 –Tiếng Việt cung cấp một giao diện người dùng Tiếng Việt cho nhiều chương trình Microsoft Office 2010.
Service Pack

Service Pack 1 for Microsoft Office 2013 (KB2817430) 64-Bit Edition - Tiếng Việt

Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
Service Pack

Service Pack 1 for Microsoft Office 2013 (KB2817430) 32-Bit Edition - Tiếng Việt

Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
Application

On-premises data gateway - Tiếng Việt

Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
ӣ  ͵羺