Ứng dụng dành cho mọi thứ và tất cả mọi người

Và bạn có thể tìm được những ứng dụng đó trên Microsoft Store. Khám phá các ứng dụng khai phá sức sáng tạo của bạn, quản lý quy trình làm việc và giúp bạn giải trí.

Mọi thứ nhân tài cần có để tỏa sáng

Xem cải tiến mới nhất về Windows 11 và tận dụng tối đa thời gian với gói đăng ký Microsoft 365.2
Màn hình được mô phỏng. Phạm vi cung cấp tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực.
1 Các ứng dụng, game và nội dung/gói thuê bao khác được bán riêng; các ứng dụng miễn phí có thể chứa quảng cáo hoặc giao dịch mua trong ứng dụng.
2 Gói thuê bao Microsoft 365 được bán riêng.
3 Một số tính năng đòi hỏi phải có phần cứng cụ thể, hãy xem /vi-vn/windows/windows-11-specifications. Tính năng trò chuyện qua SMS hiện được cung cấp ở một số quốc gia và sẽ được cung cấp dần ở một số khu vực địa lý khác. Vui lòng tham khảo trang này để biết thêm chi tiết. Cần phải có quyền truy cập Internet. Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có thể tính phí.
4 Các tính năng và chức năng có thể khác nhau.